Khách sạn BlueBay Banus**** ở Marbella, Trang web chính thức (2023)

Trong khu vực này, NGƯỜI DÙNG sẽ tìm thấy tất cả thông tin liên quan đến các điều khoản và điều kiện pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa người dùng của chúng tôi và chúng tôi, những người phụ trách trang web này. Là người dùng, điều quan trọng là bạn phải biết các điều khoản và điều kiện này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.
BLUEBAY HOTELS, chịu trách nhiệm về trang web này, cam kết xử lý thông tin của người dùng và khách hàng của chúng tôi với sự đảm bảo đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu của quốc gia và Châu Âu quy định việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng của chúng tôi.
Do đó, trang web này hoàn toàn tuân thủ GRDP (Quy định của EU 2016/679 về dữ liệu cá nhân) và Đạo luật LSSI-CE 34/2002, ngày 11 tháng 6 về các dịch vụ của xã hội thông tin và thương mại điện tử.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG
Các Điều khoản chung này chi phối việc sử dụng (bao gồm cả quyền truy cập đơn thuần) các trang web tạo thành một phần của trang web BLUEBAY HOTELS bao gồm các nội dung và dịch vụ có sẵn trên đó. Mọi người truy cập vào trang web BLUEBAY HOTELS (“Người dùng”) đồng ý tuân theo Điều khoản chung có hiệu lực bất kỳ lúc nào.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI LÀM ĐIỀU ĐÓ
Vui lòng đọc Chính sách bảo mật

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG
Người dùng được thông báo và họ đồng ý rằng việc truy cập trang web này không ngụ ý, trong bất kỳ trường hợp nào, bắt đầu mối quan hệ thương mại với bluebayresorts.com. Bằng cách này, người dùng cam kết sử dụng trang web này, các dịch vụ và nội dung của nó mà không vi phạm pháp luật hiện hành, thiện chí và trật tự công cộng.
Việc sử dụng trang web bị cấm nếu với mục đích bất hợp pháp hoặc bất lợi, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác có thể gây ra thiệt hại hoặc ngăn trang web hoạt động bình thường. Liên quan đến nội dung của trang web này, nghiêm cấm: (i) sao chép, phân phối hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần, trừ khi điều này được chủ sở hữu hợp pháp cho phép; (ii) bất kỳ hành vi vi phạm quyền nào của nhà cung cấp hoặc chủ sở hữu hợp pháp của họ; và (iii) việc sử dụng nó cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.
Khi sử dụng website BLUEBAY HOTELS, Người sử dụng cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào dẫn đến gây tổn hại đến hình ảnh, lợi ích, quyền của BLUEBAY HOTELS hoặc của các bên thứ ba hoặc có thể gây tổn hại, không sử dụng được hoặc gây quá tải cho cổng thông tin bluebayresorts.com hoặc cản trở hoạt động bình thường của trang web dưới bất kỳ hình thức nào.
Tuy nhiên, Người dùng phải lưu ý rằng các biện pháp bảo mật của hệ thống CNTT trên Internet không hoàn toàn đáng tin cậy và do đó, BLUEBAY HOTELS không thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có vi-rút hoặc các yếu tố khác có thể gây ra thay đổi trong hệ thống CNTT - phần mềm và phần cứng - của Người dùng hoặc trong các tài liệu và tệp điện tử của họ có trong đó.

BIỆN PHÁP AN NINH
Dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp cho bluebayresorts.com có ​​thể được lưu trữ hoặc không trong cơ sở dữ liệu tự động hóa, quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về bluebayresorts.com, điều này đảm nhận tất cả các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và bảo mật để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và chất lượng của thông tin bao gồm trong những điều này, theo các điều khoản được nêu trong các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.
Giao tiếp giữa Người dùng và bluebayresorts.com sử dụng kênh bảo mật và dữ liệu được truyền được mã hóa thông qua giao thức https, do đó, chúng tôi đảm bảo các điều kiện bảo mật tốt nhất để đảm bảo tính bảo mật của Người dùng.

KHIẾU NẠI
BLUEBAY HOTELS thông báo đã có mẫu yêu cầu bồi thường cho người dùng và khách hàng. Người dùng có thể gửi khiếu nại yêu cầu biểu mẫu khiếu nại hoặc gửi e-mail đến info@grupobluebay.com nêu rõ họ và tên, dịch vụ và/hoặc sản phẩm đã mua và nêu chi tiết lý do khiếu nại của mình.
Người dùng/người mua có thể thông báo khiếu nại cho chúng tôi bằng e-mail tới: Info@grupobluebay.com, nếu muốn, bạn có thể đính kèm mẫu khiếu nại sau:
•Dịch vụ/sản phẩm:
•Mua vào (ngày):
•Tên đầy đủ của người dùng:
•Địa chỉ của người dùng:
•Chữ ký của người dùng (chỉ khi được gửi trên giấy):
•Ngày:
•Lý do nộp đơn yêu cầu bồi thường:

NỀN TẢNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong trường hợp bạn có thể quan tâm, để gửi khiếu nại của mình, bạn cũng có thể sử dụng nền tảng giải quyết tranh chấp do Ủy ban Châu Âu cung cấp và bạn có thể truy cập nền tảng này từ liên kết sau: http://ec.europa.eu/consumers/odr /

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP
Theo các điều khoản quy định tại điều 8 và 32.1, đoạn 2, của Đạo luật Sở hữu trí tuệ, việc sao chép, phân phối và truyền thông đại chúng bị nghiêm cấm, bao gồm cả phương thức cung cấp toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web này. , với mục đích thương mại, dưới bất kỳ sự hỗ trợ nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà không được sự cho phép của bluebayresorts.com Người dùng cam kết tôn trọng các quyền Sở hữu Trí tuệ và Công nghiệp do BLUEBAY HOTELS nắm giữ.
Người dùng biết và chấp nhận rằng toàn bộ trang web, không chỉ bao gồm mà còn cả văn bản, phần mềm, nội dung (bao gồm cấu trúc, lựa chọn, bố cục và trình bày của chúng) podcast, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video và đồ họa được bảo vệ bởi nhãn hiệu, tác giả. quyền và các quyền hợp pháp khác, theo các điều ước quốc tế mà Tây Ban Nha tham gia và các quyền và hành vi tài sản khác của Tây Ban Nha.
Trong trường hợp người dùng hoặc bên thứ ba cho rằng vi phạm đã được ghi nhận đối với quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của họ do việc giới thiệu một số nội dung trên trang web, mức độ này sẽ được thông báo cho BLUEBAY HOTELS nêu rõ: (i) dữ liệu cá nhân của người nắm giữ các quyền có lẽ đã bị xâm phạm, hoặc người đại diện mà họ nắm giữ trong trường hợp khiếu nại do bên thứ ba đại diện cho người nắm giữ đệ trình; và (ii) nội dung được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và vị trí của nó trên trang web, xác nhận quyền sở hữu trí tuệ đã nêu và tuyên bố cam kết trong đó chủ sở hữu chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin được cung cấp trong thông báo.

LIỆN KẾT NGOẠI
Các trang của trang web bluebayresorts.com có ​​thể cung cấp liên kết đến các trang web và nội dung khác thuộc sở hữu của bên thứ ba. Mục đích duy nhất của các liên kết là cung cấp cho Người dùng cơ hội truy cập các liên kết này. Tuy nhiên, BLUEBAY HOTELS không chịu trách nhiệm pháp lý, trong bất kỳ trường hợp nào, về các kết quả có thể phát sinh đối với Người dùng trong trường hợp Người dùng truy cập vào các liên kết này.
Hơn nữa, Người dùng trên trang web này sẽ tìm thấy các trang, chương trình khuyến mãi, chương trình thành viên có quyền truy cập vào các hành vi điều hướng của người dùng để thiết lập hồ sơ. Thông tin này luôn ẩn danh và không mang thông tin nhận dạng cá nhân.
Thông tin được cung cấp trên các trang web hoặc liên kết được tài trợ này tuân theo chính sách quyền riêng tư được sử dụng cho từng trang web và không tuân theo chính sách quyền riêng tư này. Vì vậy, chúng tôi thực sự khuyên Người dùng nên xem xét kỹ lưỡng các chính sách bảo mật của các liên kết của các thành viên.
Người dùng có ý định thiết lập bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào liên kết trang web của họ với trang web bluebayresorts.com phải được sự cho phép trước bằng văn bản từ phía BLUEBAY HOTELS. Trong mọi trường hợp, việc thiết lập liên kết này ngụ ý sự tồn tại của mối quan hệ giữa bluebayresorts.com và chủ sở hữu trang web hoặc sự chấp nhận hoặc phê duyệt của BLUEBAY HOTELS đối với nội dung hoặc dịch vụ của nó.

CHÍNH SÁCH BÌNH LUẬN
Trên trang web của chúng tôi, các bình luận được phép làm phong phú thêm nội dung và tư vấn.
Các bình luận cũng như không liên quan đến phạm vi của trang web sẽ không được phép, kể cả những bình luận bao gồm phỉ báng, sỉ nhục, xúc phạm, tấn công cá nhân hoặc bình luận thô lỗ nói chung đối với tác giả hoặc các thành viên khác.
Chúng cũng sẽ bị xóa những nhận xét chứa thông tin rõ ràng gây hiểu lầm hoặc sai sự thật, cũng như các nhận xét bao gồm dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ hoặc điện thoại riêng và vi phạm chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.
Ngoài ra, những nhận xét được thêm chỉ với mục đích thương mại của một trang web, cá nhân hoặc nhóm sẽ bị từ chối và mọi thứ có thể được coi là thư rác nói chung.
Không cho phép nhận xét ẩn danh, cũng như những nhận xét của cùng một người dưới các biệt danh khác nhau. Các bình luận có ý định thúc đẩy một cuộc thảo luận hoặc chiếm lấy vị trí của người dùng khác cũng sẽ không được xem xét.

LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM
BLUEBAY HOTELS không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào hoặc không chịu trách nhiệm, trong mọi trường hợp, đối với những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh do: (i) trang web, các dịch vụ và nội dung của trang web không có sẵn, bảo trì và hoạt động hiệu quả; (ii) sự tồn tại của vi-rút, phần mềm độc hại hoặc các chương trình gây hại trong nội dung; (iii) việc sử dụng bất hợp pháp, cẩu thả, lừa đảo hoặc ngược lại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này; (iv) thiếu tính hợp pháp, chất lượng, độ tin cậy, tính hữu ích và tính sẵn có của các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp cho người dùng trang web.

BLUEBAY HOTELS trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể phát sinh do việc sử dụng bất hợp pháp hoặc sai trái trang web này.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ KHU VỰC THẨM QUYỀN
Nói chung, các mối quan hệ giữa chủ sở hữu bluebayresorts.com và Người dùng các dịch vụ trực tuyến của nó, bao gồm trong trang web này tuân theo luật pháp và quyền tài phán của Tây Ban Nha cũng như Tòa án Malaga.

LIÊN HỆ
Trong trường hợp bất kỳ người dùng nào có nghi ngờ về các Điều khoản pháp lý này hoặc bất kỳ nhận xét nào khác trên trang web bluebayresorts.com, vui lòng liên hệ với info@grupobluebay.com.
Thay mặt nhóm làm một phần của BLUEBAY HOTELS, chúng tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này đã được cập nhật vào ngày 21 tháng 5 năm 2018.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 08/02/2023

Views: 5563

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.